Laatste nieuws

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van Dorpsraad Lith

Praat mee over de toekomst van het dorp

Hoe zorgen inwoners en gemeente er samen voor dat de twintig  dorpen en stadjes in de gemeente Oss leefbaar en vitaal blijven? De gemeente Oss spreekt daar de komende weken over met inwoners op verschillende plekken in de dorpen.

De gesprekken zijn nuttig om een gebiedsvisie op te schrijven: wat is belangrijk in de woonwijken in de Osse dorpen? Het gaat onder meer over wonen, werken, ondernemen, sporten, ontmoeten, erfgoed, natuur, recreëren en voorbereid zijn op het veranderende klimaat.

Meepraten over de toekomst van je dorp?
Kom dan tussen 10 en 16 uur naar de camper op een van de volgende plekken:

Donderdag 13 oktober

Geffen, Jumbo, Aloysiusplein 1   

10-16 uur 

vrijdag 14 oktober 

Megen (Acropolis, Broeder Everarduslein 1) natuurspeeltuin

10-16 uur 

zaterdag 15 oktober

Geffen, Jumbo, Aloysiusplein 1   

10-16 uur 

Maandag 17 oktober 

Lith, PLUS, mgr Bekkerstraat 11

10-16 uur 

Dinsdag 18 oktober 

Lith, PLUS, mgr Bekkerstraat 11, plus halve dag Oijen (Hart van Oijen, Kloosterstraat 1)

Lith: 10-12.30 Oijen 13-16 uur 

Woensdag 19 oktober 

Haren, Aldi, Lietingstraat 2 

10-16 uur 

Donderdag 20 oktober 

enkele dorpen rond Ravenstein 

10-16 uur 

Vrijdag 21 oktober 

Herpen, PLUS, Rogstraat 1

10-16 uur 

Zaterdag 22 oktober 

Ravenstein, Boni, Schaafdries 2 

10-16 uur 

Kun je niet langskomen en wil je toch reageren, kijk dan op www.oss.nl/stadjes-kernen. Hier staan achtergronden, reacties van inwoners, de visie en een mailadres om te reageren.

Klimaatsubsidie

Hoe zit de klimaatsubsidie in elkaar?

De klimaatsubsidie van Waterschap Aa en Maas is bestemd voor iedereen, behalve overheden.

Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:
– het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad;
– de maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
– het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn;
– bij het project zijn minimaal twee partijen betrokken: deze samenwerking is vereist.

Bovenstaande voorwaarden zijn met opzet ruim geformuleerd, waardoor er ook veel maatregelen/projecten in aanmerking komen.

Handig om te weten:
Op het moment dat een gemeente financieel bijdraagt (door bijvoorbeeld een eigen subsidieregeling) aan het realiseren van de klimaatbestendige maatregelen, dan kan de gemeente die tweede partij zijn. Voor voorbeelden van projecten die al gerealiseerd zijn, kun je kijken op de website van de Gemeente Oss.

Subsidiehoogte: 30% van de kosten tot een maximum van € 5.000 per project.

Deze subsidie is stapelbaar met bijvoorbeeld gemeentelijke subsidies, maar niet met de provinciale subsidies: Schoolpleinen van de toekomst of Buurtnatuur en waterfonds want aan die subsidies betalen wij al mee.

Bijgevoegde folder geeft meer informatie. De uitleg van de regeling is te vinden op de website: www.aaenmaas.nl/subsidie. Daar kan ook de subsidieaanvraag ingediend worden.

Gladheidsbestreiding Gemeente Oss

 

Het wordt weer kouder!

Sneeuwval en het bevriezen van wegen, voet- en fietspaden leiden tot gladheid. Dit levert ongemak op voor het autoverkeer, de fietser en de voetganger. Gemeente Oss probeert dit te voorkomen door zout te strooien. Vóór elk winterseizoen maakt de gemeente een plan om gladheid tegen te gaan. In het plan staat de veiligheid van weggebruikers en het doorstromen van het verkeer voorop.

Meer uitleg en het complete plan met interactieve kaart, vind je op de website van de Gemeente Oss: www.oss.nl/strooien 

Woonwensenonderzoek 2019

Uitkomsten woonwensenonderzoek gemeente Oss bekend

Gemeente Oss heeft dit jaar weer mee gedaan aan het woonwensenonderzoek. Dit onderzoek wordt iedere vier jaar gehouden in de regio. In de periode januari-maart 2019 hebben ruim 4.100 inwoners de vragenlijst ingevuld en hun woonwensen aangegeven. De uitkomsten zijn nu bekend.

Tijdens de podiumbijeenkomst van 9 januari 2020 presenteert de onderzoekster de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor de gemeente Oss.

Gesprekken wijk- en dorpsraden
Dankzij de bijdrage van de wijk en –dorpsraden hebben veel inwoners het onderzoek ingevuld. De gemeente betrekt de resultaten van het onderzoek bij de gesprekken met de dorpen en wijken over woningbouw en bij het woningbouwprogramma. De gemeente zet de komende tijd samen met de woningcorporaties en woningontwikkelaars in op de versnelling van de bouw van woningen waaraan tekorten zijn. Het woonwensenonderzoek is ook één van de bouwstenen voor de woonvisie 2020 waar de gemeenteraad eind januari 2020 over spreekt.

Wat zijn opvallende resultaten?
Een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek:

 • 83% van de huishoudens is (zeer) tevreden met de huidige woning en de woonomgeving. In het landelijk gebied is de tevredenheid wat hoger dan in het stedelijk gebied;
 • Van de doorstromers geeft 9% aan dat ze zeker willen verhuizen, bij de starters is dat 25%. Voor beide groepen geldt dat zo’n 20% misschien wil verhuizen;
 • Het merendeel van de huishoudens dat eventueel wil verhuizen wil weer in de gemeente Oss wonen;
 • Ruim driekwart van de 65-plussers wil zo lang mogelijk in huidige woning blijven;
 • Ongeveer 900 huishoudens zijn dringend op zoek naar een andere woning.

Belangrijke aandachtspunten
Het onderzoek brengt ook een aantal aandachtspunten voor beleid in beeld:
Tekort aan huurappartementen, voor starters én doorstromers (65min en 65plus);

 • Tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters;
 • Klein tekort aan dure huur voor starters en 65plus-huishoudens;
 • Als gevolg van de gunstige woningmarkt: relatief grote vraag naar dure koopwoningen, maar ook naar goedkope/kleinere koopwoningen;
 • Klein overschot aan grote koopwoningen vooral door door- en uitstroom van ouderen.

Meer lezen over de uitkomsten van het woonwensenonderzoek? Bekijk dan de rapportage of ga naar www.oss.nl/woonwensenonderzoek 

Even voorstellen: Marie-Claire van de Wiel

Even voorstellen: Wijkcoördinator Marie-Claire van de Wiel

In oktober ben ik begonnen bij de gemeente Oss. Naast de duo-functie met Lieke Verbrugge in Lith ben ik wijkcoördinator van Oss Noord West. Voordat ik naar Oss kwam ben ik 4 jaar wijkcoördinator geweest bij de gemeente Gorinchem. Daarvoor vergelijkbare functies, maar dan bij woningbouwcorporaties.

Het liefst werk ik samen met bewoners, netwerkpartners en collega’s om de leefbaarheid te verbeteren, in brede zin. Dus zowel bijdragen aan fysieke zaken in de buitenruimte als het verbeteren van de veiligheid en het stimuleren van ontmoetingen tussen mensen.
In mijn rol vind ik hebt belangrijk om mensen met elkaar te verbinden en te denken in kansen. Het is mooi wanneer bewoners zelf met ideeën komen en hun handen uit de mouwen steken om bij te dragen aan de leefbaarheid in hun straat, buurt of dorp. Waar mogelijk kan ik daarbij ondersteunen en meedenken.

Het gevoel van “thuiskomen” begint wat mij betreft niet achter je eigen voordeur, ik vind het mooi als je dat gevoel krijgt wanneer je je eigen straat of dorp binnenkomt. Centraal bij je thuis voelen zijn de contacten tussen mensen. Ik geloof dat een netwerk hebben in je eigen woonomgeving essentieel is: beter een goede buur dan een verre vriend. 

In het “gebied Lith” heb ik al gezien dat er veel betrokken mensen wonen, er schitterende plekken zijn en er een actieve Dorpsraad is. Ik hoop mijn steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in de kernen. 

Een stukje persoonlijke achtergrond: ik ben geboren in ‘s Hertogenbosch, en na jaren elders te hebben gewoond, ben ik er 15 jaar geleden weer neergestreken. Ik ben getrouwd en we hebben een zoon en een dochter. In mijn vrije tijd reis ik graag naar verre oorden, ga ik naar theater, spreek ik af met vrienden en tennis ik graag. Na het afronden van de lerarenopleiding (vakken aardrijkskunde en geschiedenis) heb ik Sociale Geografie gestudeerd. Vanuit daar ben ik in de volkshuisvesting gaan werken.

Afvalkalender 2020

De afvalkalender van 2020 is beschikbaar. Op de afvalkalender staan alle ophaaldagen voor 2020. De kalender van 2020 kunt u digitaal opvragen via www.mijnafvalwijzer.nl of de gratis app AfvalWijzer. Daar kunt u de kalender ook printen.

Verandert uw ophaaldag?
In sommige straten zijn de ophaaldagen veranderd. Kijk goed op de kalender of dat ook voor uw straat geldt. De container moet op de ophaaldag vanaf 07:00 uur aan de straat staan. U mag de container ook de avond van te voren neerzetten.

Voordelen app AfvalWijzer
In de app Afvalwijzer kunt u automatisch melding instellen. Die krijgt u als we het afval ophalen. U krijgt dan ook meldingen als er tijdelijke veranderingen zijn. Bijvoorbeeld bij uitval van een vuilniswagen door gladheid of als de ophaaldag wijzigt. Let op: hiervoor moet u pushberichten toestaan! De AfvalWijzer app is gratis en kunt u gebruiken op uw smarthphone en tablet. U herkent de app aan het groene logo met witte container.

Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig bij het downloaden van de app of het printen van uw kalender? Bel dan de gemeente via 14 0412. Gebruikt u geen computer, smartphone of tablet? Bel dan naar de gemeente Oss voor een papieren kalender via 14 0412.

Nieuwe afvalbakken openbare ruimte Gemeente Oss

Gemeente Oss wil zo min mogelijk zwerfafval in de openbare ruimte. We gaan er vanuit dat inwoners afval in afvalbakken gooien, en niet op straat. Voldoende en schone afvalbakken op de juiste plekken, waar ze nodig zijn en goed gebruikt worden, helpen daarbij. In de nieuwe richtlijn voor afvalbakken staan de uitgangspunten. Dit betekent dat we vanaf half december afvalbakken gaan verwijderen, verzetten en vervangen door nieuwe, opvallende groene bakken. Ongeveer 440 afvalbakken gaan we verwijderen en 80 afvalbakken verplaatsen

 

Het complete persbericht met de links naar de kaarten en de wijzigingen vind je hier.

Bewonersbijeenkomst agrarische visie buitengebied

Gemeente Oss is op dit moment bezig met de ontwikkeling van een agrarische visie voor het buitengebied. Daarbij wil zij alle betrokken partijen horen. De bewoners van Oss, met de dorps- en wijkraden als vertegenwoordigers, hebben hierin een belangrijke rol. Daarom nodigt gemeente Oss jullie graag uit voor een bewonersbijeenkomst op maandagavond, 2 december in het gemeentehuis.

Bekijk hier de uitnodiging.

Presentatie centrumplan terrein De Hoeve Lith

In de openbare vergadering van 30 oktober 2019 is een presentatie gegeven over de plannen voor het centrumplan van Lith, met in het bijzonder het plan voor het terrein van De Hoeve.

Deze presentatie kunt u hier terug kijken.

Informatiebijeenkomsten Meanderende Maas

Mensen die in het projectgebied wonen, werken en recreëren hebben tijdens informatiebijeenkomsten, inloopmomenten, dijktafels en keukentafelgesprekken hun ideeën, zorgen en wensen met het projectteam gedeeld. De reacties uit deze gesprekken en hun eigen inzichten hebben zij verwerkt in één plan op hoofdlijnen: het concept voorkeursalternatief. Daarin staan maatregelen voor de dijkversterking tussen Ravenstein en Lith, meer ruimte voor de Maas aan Gelderse en Brabantse zijde en een mooier en economisch sterker gebied. Dat is nodig om bewoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen overstromingen.

Tijdens de informatiebijeenkomsten presenteren zij het plan op hoofdlijnen en kunt u uw reactie geven en/of vragen stellen. U kunt kiezen uit de volgende data:

 • Woensdag 30 oktober, Gemeentehuis Oss (Raadhuislaan2, Oss). 
  Start: 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur) 
 • Donderdag 31 oktober, Gemeenschapshuis Acropolis (Broeder Everardusplein 1, Megen). Start: 16:00 uur (inloop vanaf 15:30 uur) 
 • Donderdag 31 oktober, Gemeenschapshuis Acropolis (Broeder Everardusplein 1, Megen). Start: 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur)

Let op: tijdens deze informatiebijeenkomsten zullen zij iedere bijeenkomst dezelfde informatie verstrekken en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden

Openbare vergadering 30 oktober 2019

Flyer OV 30-10-2019

In de Openbare Vergadering van 30 oktober komen een aantal mensen wat vertellen over de plannen voor het centrum van Lith. De nieuwbouw bij de oude Hoeve komt uitgebreid aan bod en ook de plannen tot nu toe voor het terrein van de Meander worden besproken.

De sprekers deze avond zijn:

 • Rob van Dongen – Gemeente Oss
 • Mariëlla van der Steen – Mooiland
 • Peter Elemans – Architect

Bent u omwonende en/of geïnteresseerde? Kom dan zeker langs! Om 20:00 start de bijeenkomst, in de Snoeck in Lith. 

Kermissen in de Lithse dorpen

Hoe belangrijk vindt u het behoud van de kermissen in de Lithse dorpen? Tijdens de komende openbare vergadering komt Wethouder Thijs van Kessel hierover met ons praten, want het voorbestaan hiervan is niet vanzelfsprekend. Sterker nog: als we niets doen verdwijnen de kermissen sowieso! Hoe zou u dat vinden?

Geef het aan in de poll op onze Facebook pagina! Of laat het ons weten via ons contactformulier.

Flyer Openbare vergadering 5 juni a.s.

Flyer OV 05-06-2019

Presentatie N625 / Kennedybaan

Dinsdag 19 juni 2018 vond een informatieavond plaats over de verbreding van de fietspaden naast de Kennedybaan / N625

Het artikel dat later in het Brabants Dagblad verscheen vindt u hier en de presentatie die de provincie gaf vindt u hier.

Platform Vrije tijd Oss

 

Platform Vrijetijd Oss is een platform van organisaties actief binnen de vrijetijdssector en de gemeente. Het platform stimuleert samenwerken en ontmoeten in deze sector én beschikt over een jaarlijks projectbudget. Heb jij een plan voor een evenement, arrangement, product of project dat bijdraagt aan de vrijetijdseconomie van Oss en haar gebieden? Laat het weten aan Platform Vrijetijd Oss. Voor goede plannen is een financiële bijdrage mogelijk! Kijk hier hoe je aanvraag in kunt dienen. https://www.oss.nl/platform_vrijetijd_oss.htm.

Uitreiking eerste welkomsttassen!

De eerste welkomsttas voor nieuwe bewoners van Lith is deze maand door enkele leden van de kernraad / Dorpsraad van Lith uitgereikt! De ontvangers waren blij verrast!

Uitkomst van het vraagpatronenonderzoek in de gemeente Lith

 

De gemeente Oss heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN) begin 2016 benaderd om een onderzoek te doen naar de leefbaarheid in onze dorpen. In de dorpen ’t Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen zijn er aan bewoners van ieder dorp vragen gesteld over verschillende onderwerpen, de zgn. kernkwaliteiten; Winkelvoorzieningen, Bereikbaarheid, Openbare Ruimte, Jongeren in het dorp, Eenzaamheid.

De eindrapportage van dit onderzoek is bekend vanaf maart 2016. De Dorpsraad heeft naar aanleiding van dit onderzoek twee bijeenkomsten georganiseerd 1 maal in Maren-Kessel en 1 maal in Oijen.

Klik hier voor het rapport.

Sociaal Team Oss Noord-West biedt ondersteuning dicht bij huis!

Heeft u een vraag of een probleem dat u niet alleen kunt oplossen? Het Sociaal Team zoekt samen met u naar een oplossing. U kunt dicht bij huis terecht met vragen of problemen op het gebied van zorg, welzijn, wonen of financiën, maar ook met uw plannen om iets te leren, iets voor een ander te doen of de leefbaarheid in uw buurt te vergroten.

klik hier voor meer informatie over het Sociaal Team.

Vraagpatronenonderzoek

In dit onderzoek zijn studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en leden van het Sociaal Team op zoek gegaan naar de behoeften, wensen, eisen en krachten van de inwoners van de dorpen.

Dit onderzoek beoogt dat de Sociale Teams en de inwoners van de dorpen elkaar nader leren kennen. Kennis en begrip van cultuurverschillen en vraagpatronen kunnen bijdragen aan de verweving van formele en informele ondersteuningsstructuren. De Sociale Teams sluiten aan bij enkele interviews, zodat zij zelf de verhalen uit eerste hand kunnen meekrijgen, en de narratieve gesprekstechniek kunnen observeren. In de vorm van huisbezoeken zijn open interviews gehouden met 54 inwoners van de dorpen. Vervolgens zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarbij inwoners, professionals, gemeente, vrijwilligers, onderzoekers en studenten met elkaar in gesprek gingen. Samen is verder betekenis gegeven aan de resultaten en eerste stappen zijn gezet tot vervolgacties.

Klik hier voor het rapport.