Slider

Laatste nieuws

Op deze pagina leest u het laatste nieuws van Dorpsraad Lith

Kermissen in de Lithse dorpen

Hoe belangrijk vindt u het behoud van de kermissen in de Lithse dorpen? Tijdens de komende openbare vergadering komt Wethouder Thijs van Kessel hierover met ons praten, want het voorbestaan hiervan is niet vanzelfsprekend. Sterker nog: als we niets doen verdwijnen de kermissen sowieso! Hoe zou u dat vinden?

Geef het aan in de poll op onze Facebook pagina! Of laat het ons weten via ons contactformulier.

Flyer Openbare vergadering 5 juni a.s.

Flyer OV 05-06-2019

Presentatie N625 / Kennedybaan

Dinsdag 19 juni 2018 vond een informatieavond plaats over de verbreding van de fietspaden naast de Kennedybaan / N625

Het artikel dat later in het Brabants Dagblad verscheen vindt u hier en de presentatie die de provincie gaf vindt u hier.

Platform Vrije tijd Oss

 

Platform Vrijetijd Oss is een platform van organisaties actief binnen de vrijetijdssector en de gemeente. Het platform stimuleert samenwerken en ontmoeten in deze sector én beschikt over een jaarlijks projectbudget. Heb jij een plan voor een evenement, arrangement, product of project dat bijdraagt aan de vrijetijdseconomie van Oss en haar gebieden? Laat het weten aan Platform Vrijetijd Oss. Voor goede plannen is een financiële bijdrage mogelijk! Kijk hier hoe je aanvraag in kunt dienen. https://www.oss.nl/platform_vrijetijd_oss.htm.

Uitreiking eerste welkomsttassen!

De eerste welkomsttas voor nieuwe bewoners van Lith is deze maand door enkele leden van de kernraad / Dorpsraad van Lith uitgereikt! De ontvangers waren blij verrast!

Uitkomst van het vraagpatronenonderzoek in de gemeente Lith

 

De gemeente Oss heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen(HAN) begin 2016 benaderd om een onderzoek te doen naar de leefbaarheid in onze dorpen. In de dorpen ’t Wild, Maren-Kessel, Lith, Lithoijen, Teeffelen en Oijen zijn er aan bewoners van ieder dorp vragen gesteld over verschillende onderwerpen, de zgn. kernkwaliteiten; Winkelvoorzieningen, Bereikbaarheid, Openbare Ruimte, Jongeren in het dorp, Eenzaamheid.

De eindrapportage van dit onderzoek is bekend vanaf maart 2016. De Dorpsraad heeft naar aanleiding van dit onderzoek twee bijeenkomsten georganiseerd 1 maal in Maren-Kessel en 1 maal in Oijen.

Klik hier voor het rapport.

Sociaal Team Oss Noord-West biedt ondersteuning dicht bij huis!

Heeft u een vraag of een probleem dat u niet alleen kunt oplossen? Het Sociaal Team zoekt samen met u naar een oplossing. U kunt dicht bij huis terecht met vragen of problemen op het gebied van zorg, welzijn, wonen of financiën, maar ook met uw plannen om iets te leren, iets voor een ander te doen of de leefbaarheid in uw buurt te vergroten.

klik hier voor meer informatie over het Sociaal Team.

Vraagpatronenonderzoek

In dit onderzoek zijn studenten en onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en leden van het Sociaal Team op zoek gegaan naar de behoeften, wensen, eisen en krachten van de inwoners van de dorpen.

Dit onderzoek beoogt dat de Sociale Teams en de inwoners van de dorpen elkaar nader leren kennen. Kennis en begrip van cultuurverschillen en vraagpatronen kunnen bijdragen aan de verweving van formele en informele ondersteuningsstructuren. De Sociale Teams sluiten aan bij enkele interviews, zodat zij zelf de verhalen uit eerste hand kunnen meekrijgen, en de narratieve gesprekstechniek kunnen observeren. In de vorm van huisbezoeken zijn open interviews gehouden met 54 inwoners van de dorpen. Vervolgens zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarbij inwoners, professionals, gemeente, vrijwilligers, onderzoekers en studenten met elkaar in gesprek gingen. Samen is verder betekenis gegeven aan de resultaten en eerste stappen zijn gezet tot vervolgacties.

Klik hier voor het rapport.