Slide One
Slide Two
Slide Three
Slide four
Slide five
Slide six

Werkwijze financiën

De Dorpsraad krijgt ieder jaar een bepaald budget van de Gemeente Oss. Binnen de Gemeente Oss wordt jaarlijks een wijk- en dorpsraad budget vastgesteld wordt, wat naar ratio verdeeld wordt over de wijk- en dorpsraden. Zodra het exacte bedrag voor onze Dorpsraad bekend is, stellen wij een begroting op welke besproken wordt in de eerstvolgende openbare vergadering.

In deze begroting staan een aantal vaste lasten zoals de kosten voor PR, drukwerk, huur van zalen en catering. Het bedrag dat overblijft (de afgelopen jaren ruim € 10.000,-) wordt beschikbaar gesteld voor subsidie. Iedereen kan een subsidieaanvraag doen via onze website. Hoe dit werkt en wat de voorwaarden zijn, vindt u onder het kopje richtlijn subsidie

Heeft u vragen m.b.t de begroting? Wij zijn bereikbaar via het contact formulier