Slide One
Slide Two
Slide Three
Slide four
Slide five
Slide six

Dorpsraad

De dorpsraad Lith bestaat momenteel uit leden, welke zich hieronder aan u voorstellen. De dorpsraad werkt nauw samen met de wijkcoördinator vanuit de gemeente Oss (deze functie is momenteel niet vervuld), de wijkagent, de gebiedsbeheerder en het sociale team van Oss.

U kunt de leden van de Dorpsraad Lith regelmatig ontmoeten tijdens de openbare dorpsraadvergaderingen in het gemeenschapshuis in een van de kernen van Lith, de date vindt u in de agenda. De Dorpsraad wil zich samen met u sterk maken om onze dorpen zo authentiek mogelijk te houden, de leefbaarheid te behouden en te bevorderen en het woongenot zo groot mogelijk te laten zijn. We blijven alert, kritisch en nauw betrokken bij alle plannen voor de voormalige dorpen Lith.

De Dorpsraad Lith is bereikbaar via: info@dorpsraadlith.nl

Janny de Vet zijn de wijkagenten voor de Lithse kernen. Heeft u vragen aan onze wijkagenten? U kunt altijd contact opnemen met hen via:  janny.de.vet@politie.nl

Daphne Kuster, Voorzitter

Hi! Ik ben Daphne Kuster, en ik ben geboren en getogen in Oss.
Aangezien Oss steeds een beetje drukker werd, zijn we 2 jaar geleden verhuisd naar Maren-Kessel.
Wie is dan we? Samen met mijn man en dochter hebben we een ouder huis bij de dijk gekocht. We hebben dit samen helemaal verbouwd tot ons droomhuis. We hebben nog steeds veel plannen dus zijn nog lang niet uitgeklust!

Sinds 1 januari 2018 werk ik bij Brabant Water waar ik samen met een groot team zorg voor het lekkerste drinkwater van Nederland!

In mijn vrije tijd ben ik graag samen met mijn gezin en vrienden. Op reis gaan, uitstapjes maken maar vooral samen zijn!
Daarnaast ben ik betrokken bij de Kernraad Maren-Kessel.
Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen ben ik lid geworden van de Dorpsraad Lith.
Ik zag een oproep staan om jezelf aan te melden voor de Dorpsraad en dat heb ik gedaan omdat me dat leuk leek om te doen. Daarnaast draag ik graag mijn steentje bij aan mijn omgeving. Tot op heden is het ook heel leuk, interessant en informatief.

Hopelijk kan ik iets betekenen voor de bewoners van alle kernen die vallen onder de Dorpsraad Lith. Het zou fantastisch zijn als meer jongeren bereikt zouden kunnen worden en het daardoor nog meer zal leven in alle kernen.

Gerard Cornelissen, Penningmeester

Mijn naam is Gerard Cornelissen en ik woon sinds 1997 met Meriam en dochter Nicky in Lithoijen, een van de mooiste dorpen in Brabant. Ik ben geboren in Escharen, verder heb ik gewoond in Groesbeek, Druten, Grave en Oss.
Ik ben enkele jaren werkzaam geweest in een jeugd penitentiaire instelling, in een internaat voor meisjes met gedragsproblemen, de politie opleidingsschool en de laatste 10 jaar als wijkcoördinator van onderwijs en begeleiding van de politie Brabant Noord. Ik gaf vanuit mijn eigen bedrijf nog trainingen voor stress en agressiebeheersing. Inmiddels ben ik sinds mei 2014 met pensioen. Van 2005 tot 2017 was ik vicevoorzitter van de parochie Lithoijen. Naast mijn opleidingen en werkzaamheden heb ik op internationaal niveau aan duursporten, met name aan triathlons, ironman, deelgenomen.
Ik wil me graag inzetten voor onze gemeenschap Lith(oijen) binnen de gemeente Oss. Het is dan ook prettig dat ik vanuit de kernraad ben benaderd en dat ze mij het vertrouwen geven om een bijdrage te gaan leveren. Hieraan wil ik graag gevolg geven. Samen met de andere dorpsraadleden en kernraadsleden en natuurlijk geïnformeerd door onze inwoners wil ik een positieve bijdrage leveren aan een fijne leefomgeving.

Inge van de Pol, Penningmeester

Na een heerlijke jeugd in Teeffelen ben ik na wat omzwervingen via Nijmegen, Berkel-Enschot en Oss in verband met studie en werk, sinds 2007 weer terug op bekend terrein en woon ik op een heerlijke plek aan de dijk in Lithoijen. Ik woon daar met heel veel plezier samen met Bas.

Ik ben ondernemer en ik ondersteun allerlei organisaties bij het creëren van een fijne en vitale werkomgeving voor hun medewerkers. Ook geef ik trainingen en coaching op het gebied van werkgeluk en vitaliteit.

Voorheen was mijn vrijwilligerswerk altijd buiten mijn woonregio. Toen ik de oproep zag voor nieuwe leden van de Dorpsraad vond ik dat een ideale kans om mijn steentje bij te dragen aan de omgeving waar ik met zoveel plezier woon. Ik vind het dan ook super leuk om met de anderen Dorpsraadsleden en de leden van de Kernraden hier mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat het ons ook gaat lukken om de jongeren uit onze kernen meer te betrekken bij wat we doen, want we zijn er tenslotte voor iedereen.

Toon van der Meijden, Secretaris

Mijn naam is Toon van der Meijden ik ben sinds de gemeenteraadsverkiezingen va 2018 lid van de DR in Lith. Na de verkiezingen van 2022 ben ik voor een tweede periode benoemd. De eerste 4 jaar zijn me erg goed bevallen daarom ben ik gegaan voor een tweede periode. Ik ben ervan overtuigd dat de tweede periode ook heel interessant en leuk zal zijn.

Ik ben een Lithenaar van geboorte en hier ook opgegroeid in 2007 zijn we verhuisd naar Oss maar door het niet kunnen wennen aan het wonen in de stad zijn we in 2016 weer teruggekeerd naar Lith. We wonen nu in Lith Oost in een leuke nieuwe wijk. We, dat zijn Truus en ik. We hebben 2 kinderen,Ton en Jose, een schoondochter en 2 kleinkinderen.

Sinds 23 december 2021 ben ik gepensioneerd. Daarvoor was ik werkzaam bij Brandweer Brabant Noord. Hopelijk kan ik iets blijven betekenen voor de bewoners van de voormalige gemeente Lith ik zet me daar graag voor in!

 

Stephan van Sonsbeek, Lid

Mijn naam is Stephan van Sonsbeek. Geboren en al mijn hele leven wonend in het mooie Lith. Daar woon ik samen met mijn vriendin Monique. Na mijn studie Werktuigbouwkunde ben ik nu in het dagelijks leven werkzaam als  System Engineer in de interne logistiek.

Ik vind het van groot belang dat de kleine kernen goed bewoonbaar zijn voor jong en oud. Daarom heb ik ja gezegd toen de vraag in 2017 kwam of ik mij wilde inzetten voor de Dorpsraad Lith.

Op deze manier hoop ik er aan te kunnen bijdragen dat dit ook in de toekomst mogelijk zal blijven!

Toon van der Heijden, Lid

Ik ben gevraagd om lid te worden van de Dorpsraad Lith als afgevaardigde inwoner van Oijen. Na een 10 tal woonlocaties ben ik 1987 in Oijen komen wonen en we hebben daar onze plek gevonden! We, betreft mijn vrouw Appie en onze 5 kinderen die hier zijn geboren en getogen waarvan er vier inmiddels uit huis zijn.
Ik ben nu 68 jaar en inmiddels met pensioen maar werk nog steeds op basis van een o uren contract een 2 tal dagen per week bij mijn oude werkgever.
Ik ben voor veel Oijenaren bekend als bestuurslid van Dorpshuis ’t Hart van Oijen waarbij ik sowieso de rol van contactpersoon van de verenigingen met passie invul .
Ik ben verder in het dorp op veel fronten actief en ook bekend als de man met de camera! Verder ben ik ook actief bij het Domeinoverleg van de dorpshuizen in de gemeente Oss.
Met de nieuwe functie wil ik me graag inzetten voor de diverse aandachtpunten van de woonkernen in de voormalige gemeente Lith waarbij de focus dan wel speerpunt wat mij betreft sowieso op de jeugd gericht zal zijn maar dat natuurlijk niet als enigste!
Na mijn landbouw studie ben ik 6 jaar werkzaam geweest als leraar op de landbouw praktijkschool in Horst Noord Limburg. Daarna ben ik bijna 40 jaar in meerdere functies als adviseur op het boerenerf voor veehouderijen werkzaam geweest Mijn wekgever was Cehave en later Agrifirm onder de ouderen ook bekend als dun Boerenbond.
Ik hoop velen van jullie te kunnen spreken en waar nodig te helpen. Ik heb er zin in.