Slide One
Slide Two
Slide Three
Slide four
Slide five
Slide six

Dorpsraad

De dorpsraad Lith bestaat uit 7 leden, welke zich hieronder aan u voorstellen. De dorpsraad werkt nauw samen met de wijkcoördinator vanuit de gemeente Oss (deze functie is momenteel niet vervuld), de wijkagent, de gebiedsbeheerder en het sociale team van Oss.

U kunt de leden van de Dorpsraad Lith regelmatig ontmoeten tijdens de openbare dorpsraadvergaderingen in het gemeenschapshuis in een van de kernen van Lith, de date vindt u in de agenda. De Dorpsraad wil zich samen met u sterk maken om onze dorpen zo authentiek mogelijk te houden, de leefbaarheid te behouden en te bevorderen en het woongenot zo groot mogelijk te laten zijn. We blijven alert, kritisch en nauw betrokken bij alle plannen voor de voormalige dorpen Lith.

De Dorpsraad Lith is bereikbaar via: info@dorpsraadlith.nl

Wim Kluessjen en Janny de Vet zijn de wijkagenten voor de Lithse kernen. Heeft u vragen aan onze wijkagenten? U kunt altijd contact opnemen met hen via: wim.kluessjen@politie.nl en janny.de.vet@politie.nl

Henri Arts, Voorzitter

Mijn naam is Henri Arts. Als geboren en getogen Oijenaar ben ik verknocht aan dit dorp en ons plekje op de dijk aan de Maas. Ons is in mijn situatie met mijn vrouw Mariëlle en onze 3 volwassen, nog thuis wonende kinderen (zoon en twee dochters). Mijn hele werkzame leven ben ik verbonden geweest aan het basisonderwijs. Gestart als leerkracht om vervolgens directeur te worden. Onze woonomgeving voelt voor mij als een tweede natuur. Dat gun ik alle andere inwoners van onze mooie dorpen ook. Een leefomgeving waar je je thuis voelt en waar je lekker in je vel zit. Daar zet ik me dan ook voor in. De samenleving maak je met elkaar. Het is belangrijk dat wij als bewoners elkaar ontmoeten en praten over wat voor ons van belang is. Ik wil als lid van de dorpsraad graag mijn bijdrage leveren om dat te realiseren. Om zo de leefbaarheid van onze mooie maasdorpen blijvend onder de aandacht te brengen en waar nodig te optimaliseren ten gunste van ons allen. Ik hoop u regelmatig te mogen ontmoeten op onze vergaderingen, in persoonlijk contact of bij onze rondgang als dorpsraad!

Gerard Cornelissen, Penningmeester

Mijn naam is Gerard Cornelissen en ik woon sinds 1997 met Meriam en dochter Nicky in Lithoijen, een van de mooiste dorpen in Brabant. Ik ben geboren in Escharen, verder heb ik gewoond in Groesbeek, Druten, Grave en Oss. Ik ben enkele jaren werkzaam geweest in een jeugd penitentiaire instelling, in een internaat voor meisjes met gedragsproblemen, de politie opleidingsschool en de laatste 10 jaar als wijkcoördinator van onderwijs en begeleiding van de politie Brabant Noord. Inmiddels ben ik sinds mei 2014 met pensioen. Ik geef vanuit mijn eigen bedrijf nog trainingen voor stress en agressiebeheersing. Vanaf 1 april 2005 ben ik vicevoorzitter van de parochie Lithoijen. Naast mijn opleidingen en werkzaamheden heb ik op internationaal niveau aan duursporten, met name aan triathlons, ironman, deelgenomen en ben nog actief als voetbaltrainer. Ik wil me graag inzetten voor onze gemeenteschap Lith(oijen) binnen de gemeente Oss. Het is dan ook prettig dat ik vanuit de kernraad ben benaderd en dat ze mij het vertrouwen geven om een bijdrage te gaan leveren. Hieraan wil ik graag gevolg geven. Samen met de andere dorpsraadleden en kernraadsleden en natuurlijk geïnformeerd door onze inwoners wil ik een positieve bijdrage leveren aan een fijne leefomgeving.

Loek van Laarhoven, Lid

Enkele maanden geleden ben ik gevraagd om lid te worden van de Dorpsraad Lith in combinatie met deelname aan de Kernraad Maren-Kessel/’t Wild. Na ruim elf jaar in Oijen en nu twaalf jaar in Maren-Kessel woonachtig te zijn is mijn waardering voor het Maasland en zijn bewoners dermate groot geworden, dat ik me graag wil inzetten voor versteviging van de woonkernen in groot Lith.

Na mijn studie theoretische natuurkunde, Philips Nat lab en Shell/Lummus ben ik 32 jaar werkzaam geweest als adviseur Geluid- en Energiezaken van het Ingenieursbureau bij de gemeente Oss. Deze ervaringen en het jarenlang wonen in het centrum van Tilburg geven mij het voordeel veel vraagstukken in kleine kernen relativerend te beoordelen en zo sneller naar een bevredigend einde te voeren. Een geboren stadsmens, die de lusten en lasten van het dagelijks leven in een kleine kern ondergaat en niet anders meer zou willen. Vooral leefbaarheid, milieu en logistieke problemen als OV hebben mijn aandacht.

Ik ben bijna 45 jaar gehuwd met Lia Reijnen (bestuurslid Zonnebloem) en we hebben drie kinderen, waarvan Mijntje (bureau Pijlerzorg/BSO) in Oijen woont. Ook Martijke (Oss) en Jeroen (Zeeland) zijn Brabant trouw gebleven. Ondanks mijn leeftijd (68 jaar) en het nog actief aansturen van twee bedrijven als directeur/eigenaar zal er beslist genoeg energie en tijd overblijven om het fundament en bestaansrecht van Lithse kernen te versterken ten opzichte van toenemende verstedelijking.

Anke van Gaalen, Penningmeester

Hi! Ik ben Anke van Gaalen en ik ben geboren en getogen in Lith. Na wat omzwervingen via Heesch, Oss, Rotterdam en Parijs, heb ik 4 jaar geleden de oude boerderij van Maat en Daat aan het Engwijkpad gekocht en na heel wat uren (lees: jaren) klussen, geniet ik hier inmiddels iedere dag opnieuw van.

Sinds 1 oktober 2018 werk ik bij de Gemeente Buren als Manager Frontoffice, een zeer leuk en gevarieerd team om mee te werken en waarmee geen dag hetzelfde is. 

In mijn vrije tijd ben ik lid van de Lithse Revu en de Lithse Zeskamp. In 2018 had ik de grote eer om Prinses Carnaval van de Veldhazen in Lith te mogen zijn en na deze onvergetelijke ervaring heb ik me aangesloten bij de Raad van 11 en is mijn voornemen om carnaval in Lith weer helemaal op de kaart te zetten :). Politiek maak ik deel uit van de lokale partij VDG in Oss, waar ik ook steeds meer mijn steentje probeer bij te dragen.

Verder ga ik graag op stap, uit eten en op reis en bezoek ik graag festivals. En ter compensatie aan deze bourgondische hobby’s sport ik ook regelmatig 🙂

Eind 2016 werd ik gevraagd voor de Dorpsraad van Lith, en ik wist niet direct wat ik met dat verzoek aan moest. Sterker nog: ik had nog nooit van de Dorpsraad gehoord… Na wat leuke gesprekken ben ik de toegevoegde waarde en het nut van de Dorpsraad gaan zien en zag ik ook direct de uitdaging om de Dorpsraad meer bekendheid en zichtbaarheid te geven; het besluit om toe te treden was toen snel genomen. Ik ben begonnen als lid en sinds 2018 heb ik samen met Gerard de rol van Penningmeester op me genomen. We hebben al flink wat stappen gemaakt, maar ik kijk er naar uit om nog veel meer te bereiken met deze mooie groep mensen!

 

Stephan van Sonsbeek, Lid

Mijn naam is Stephan van Sonsbeek. Geboren en al mijn hele leven wonend in het mooie Lith. Daar woon ik samen met mijn vriendin Monique. Na mijn studie Werktuigbouwkunde ben ik nu in het dagelijks leven werkzaam als  System Engineer in de interne logistiek.

Ik vind het van groot belang dat de kleine kernen goed bewoonbaar zijn voor jong en oud. Daarom heb ik ja gezegd toen de vraag in 2017 kwam of ik mij wilde inzetten voor de Dorpsraad Lith.

Op deze manier hoop ik er aan te kunnen bijdragen dat dit ook in de toekomst mogelijk zal blijven!

Toon van der Meijden, Secretaris

Mijn naam is Toon van der Meijden ik ben sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen lid van de DR in Lith. Ik zag een oproep staan om jezelf aan te melden voor de DR en dat heb ik gedaan omdat me dat leuk leek om te doen. Tot op heden is het ook heel leuk en interessant.
 
Ik ben een Lithenaar van geboorte en hier ook opgegroeid in 2007 zijn we verhuisd naar Oss maar door het het niet kunnen wennen aan het wonen in de stad zijn we weer teruggekeerd naar Lith. We wonen nu in Lith Oost in een leuke nieuwe wijk. We dat zijn Truus en ik we hebben 2 kinderen Ton en Jose een schoondochter en een schoonzoon en 2 kleinkinderen.
 
Ik ben werkzaam bij Brandweer Brabant Noord bij de afdeling vakbekwaam blijven (oefenen).  Hopelijk kan ik iets betekenen voor de bewoners van de voormalige gemeente Lith ik zet me daar graag voor in!

Rens Voesenek, Lid

Mijn naam is Rens Voesenek. Ik woon vanaf 1992 in Oijen, ben getrouwd met Carla Brouwer en mijn drie zonen hebben in Oijen de basisschool doorlopen. Mijn zonen zijn actief geweest in de voetbalvereniging OVC en zelf heb ik meer dan 15 jaar zaalvoetbal gespeeld in de regio, eerst in Lith en later in Oijen.

Ik heb Biologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 1999 ben ik werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Hier leid ik een onderzoeksgroep die beter wil begrijpen hoe planten (gewassen) zich kunnen aanpassen aan veranderende klimatologische omstandigheden. Gedurende mijn gehele carrière ben ik bestuurlijk actief geweest en momenteel geef ik naast mijn onderzoeksgroep leiding aan het departement Biologie en Future Food Utrecht. De doelstelling van dit laatste initiatief is om onderzoek en onderwijs te ontwikkelen dat een bijdrage zal leveren aan meer duurzame voedselketens (zie http://www.uu.nl/futurefood).

Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor de leefbaarheid van mijn omgeving en daarom ben ik toegetreden tot de dorpsraad Lith.